Giftvoordelen

Uw gift is aftrekbaar van de belasting en vanaf 1 januari 2012 geniet u nog meer belastingvoordeel met de nieuwe Geefwet.

Het Carré Fonds is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan het Carré Fonds aftrekbaar zijn en dat de nieuwe Geefwet die is ingegaan vanaf 1 januari 2012 ook voor giften aan het Carré Fonds geldt.

Het toepassen van één van deze mogelijkheden om het Carré Fonds te steunen is maatwerk en is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van wat u precies voor ogen heeft. Voor meer informatie kunt u    contact opnemen met het Carré Fonds of met uw belastingadviseur.

Links met meer informatie:
www.anbi.nl
www.belastingdienst.nl