De onstuimige Lippizaner

Oscar Carré, die in 1887 theater Carré oprichtte, kwam uit een familie van hogeschoolruiters. Zelf was hij een gevierd artiest, die vriend en vijand verbaasde met zijn spectaculaire paardenacts. Als circusdirecteur reisde hij de wereld af en was hij een graag geziene gast aan de Europese vorstenhoven. Met zijn acht steigerende hengsten beleefde hij zijn grootste triomfen. Bij wijze van eerbetoon aan Oscar Carré kozen we de onstuimige Lippizaner als naam voor deze Carré Club.

Gift van € 62.500

Als u besluit het Carré Fonds te steunen zijn wij u natuurlijk zeer dankbaar. En we willen daarvoor graag iets terug doen. Uw gift van € 62.500 geeft u het recht op bijzondere privileges, die horen bij Carré Club de onstuimige Lippizaner.

Ontvangsten

Naamsvermelding

Service

Algemeen

De privileges gelden voor een periode van vijf jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met fonds@carre.nl

 

* Carré behoudt zich het recht voor bij eenmalige of bijzondere voorstellingen af te wijken van deze regel (bijvoorbeeld bij uitkopen, premières, 25 & 26 december en concerten die door Mojo Concerts in Carré georganiseerd worden).