Carré Fonds


donderdag 4 februari 2016

Carré Fonds ontvangt prachtig geldbedrag van BankGiro Loterij tijdens Goed Geld Gala

Voorzitter John Jaakke mocht van managing director Imme Rog een cheque ontvangen.

Dit jaar schenkt de BankGiro Loterij een recordbedrag van ruim 62,8 miljoen euro aan 69 culturele organisaties, maakte zij woensdag 3 februari bekend tijdens het jaarlijkse BankGiro Loterij Goed Geld Gala in het Tropenmuseum in Amsterdam. Deze feestelijke bijeenkomst is ieder jaar weer een belangrijk moment voor culturele organisaties in Nederland. Tijdens de avond onthult de loterij hoe groot het bedrag is dat zij dankzij haar deelnemers kan schenken aan cultuur en het behoud van erfgoed in Nederland. Het Carré Fonds ontving het prachtige bedrag van € 26.913 uit een actie ‘geoormerkt werven’ die voor ons fonds startte in 2015. Dit is een uitbreiding van de samenwerking die er al was met BankGiro Loterij op specifieke projecten waar het fonds zeer verheugd over is. John Jaakke, voorzitter van het Carré Fonds, had de eer om tijdens het Gala de cheque in ontvangst te nemen.

Carré Fonds bedankt alle deelnemers van BankGiro Loterij die er voor kiezen om Carré te ondersteunen met hun deelname heel hartelijk!

Over Goed Geld Gala 2016

In 2015 heeft de BankGiro Loterij dankzij de lotverkoop een inleg van ruim 125 miljoen euro behaald. De helft hiervan komt direct ten goede aan organisaties die zich inzetten voor cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Binnen het totaal aantal verkochte loten krijgt directe werving, het zogeheten ‘geoormerkt werven’, door culturele organisaties een steeds prominentere rol. Deelnemers geven hierbij aan dat zij voor een specifieke organisatie met de BankGiro Loterij meespelen. De helft van de lotprijs gaat dan naar de betreffende culturele organisatie. In 2015 is 6 miljoen euro geoormerkt geworven, een verdubbeling ten opzichte van 2014. Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2019

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018