Carré Fonds


woensdag 20 september 2017

Geefwet ANBI-instellingen met een jaar verlengd

Multiplier voor culturele instellingen wordt verlengd tot 1 januari 2019

Gisteren is tijdens Prinsjesdag het belastingplan 2018 aangekondigd waarin het volgende is toegezegd inzake de multiplier die geldt voor de giftenaftrek voor culturele instellingen:

Giftenaftrek verlengd
Sinds 1 januari 2012 geldt een verhoogde aftrekmogelijkheid voor giften aan culturele instellingen. Deze regeling zou met ingang van 1 januari 2018 vervallen. Omdat het volgende kabinet hierover moet beslissen, is de regeling verlengd tot 1 januari 2019.

Wat betekent dit voor het Carré Fonds?
Dankzij de Geefwet zijn giften aan Carré Fonds aftrekbaar van de belasting. Dit betekent dat uw gift u minder dan de helft kost. Het Carré Fonds is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Giften c.q. schenkingen aan het Carré Fonds zijn aftrekbaar en vanwege de ANBI status is hier bovenop nog sprake van een extra voordeel op de inkomsten-belasting, afhankelijk van de hoogte van uw schenking en of het een particuliere of zakelijke gift betreft. Meer informatie vindt u hier.


Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2019

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018