Carré Fonds


maandag 8 oktober 2018

Prachtige resultaten en belangrijke projecten Carré Fonds in 2017

In de prachtige nazomer van 2018 kijken we terug op 2017: een bijzonder jaar waarin Koninklijk Theater Carré 130 jaar werd. Deze verjaardag ging niet ongemerkt voorbij. We hebben dit in stijl gevierd tijdens de opening van de expositie ‘130 jaar Carré’ in het Stadsarchief Amsterdam op 9 maart 2017, waar wij vele belangrijke relaties ontvingen en sindsdien de historie is ontsloten voor alle belangstellenden.

Met behulp van het Carré Fonds zorgt het theater ervoor dat ze blijft innoveren en haar relevantie als modern en belangrijk theater behoudt. Om u een overzicht te geven van de activiteiten van het Carré Fonds, bieden wij u via deze weg graag het jaarverslag 2017 aan. Dit verslag geeft u, als belangrijke relatie, inzicht in wat het Fonds in 2017 ondernomen en bereikt heeft. De vele mensen binnen en buiten het Fonds en Carré die zich daarvoor hebben ingezet zijn wij zeer erkentelijk. Dank u wel!

Mede dankzij de steun van onze donateurs hebben wij een aantal prachtige projecten kunnen realiseren, zoals de aanschaf van een nieuwe dimmerinstallatie en de realisatie van verschillende vooruitstrevende voorstellingen zoals de theatermarathon Borgen en het geweldige succes The Curious Incident… waarbij we maar liefst 2000 scholieren mochten ontvangen. Over deze projecten en meer leest u in het jaarverslag. Mede dankzij de projecten  van het Carré Fonds heeft Carré  in 2017 ruim 380.000 bezoekers mogen ontvangen bij 281 voorstellingen met een record bezettingsgraad van 90%. Daarmee heeft zij als ongesubsidieerd theater het jaar met een positief financieel resultaat afgesloten. Hier zijn we buitengewoon trots op!

Naast de successen uit het verleden, blijft Carré zich samen met het Carré Fonds focussen op de toekomst. We zijn volop bezig met spannende projecten die in 2019 uitgevoerd worden. Het opknappen van de Loge Foyer, verbouwing van de kleedkamers en andere ruimtes achter de schermen, nieuwe ontwikkelingen binnen de programmering; allemaal belangrijke en noodzakelijke projecten waarvoor het Carré Fonds zich inzet om de financiering rond te krijgen. En het grootste project: de restauratie en verduurzaming van het monumentale dak. Samen met de inspanning van verschillende partners is het ondertussen gelukt om zo’n 85% van de financiering rond te krijgen; nu de laatste loodjes nog!

Het bestuur van het Carré Fonds is in 2018 uitgebreid met de komst van René Louter, Jan Petit en René Hooft Graafland, deze laatstgenoemde is tevens aangesteld als voorzitter. Wilt u meer weten over onze activiteiten en programma? Neem dan contact met ons op.

Nogmaals dank aan onze donateurs en andere relaties voor hun betrokkenheid. Wij voelen ons zeer gesteund in onze ambities voor het theater en vertrouwen er op dat we samen met hen en de vele mensen die Carré een warm hart toedragen onze plannen kunnen realiseren. Tot ziens in Carré!


Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2019

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018