Carré Fonds


maandag 2 september 2019

Prachtige resultaten en belangrijke projecten voor het Carré Fonds in 2018

Met plezier doen wij verslag over het jaar 2018: Koninklijk Theater Carré kende een zeer succesvol jaar met meer dan 300 voorstellingen, een hoge bezettingsgraad en een veelzijdigheid in de programmering die ook naar de toekomst toe veelbelovend is. Het Carré Fonds zorgt dat Carré zich blijft ontwikkelen als modern en innovatief theater. Het fonds realiseert met het theater belangrijke projecten binnen Carré, die zonder uw steun niet uitgevoerd kunnen worden. Mede dankzij de hulp van vele donateurs, fondsen, bedrijven en andere partners kan ‘la grande dame’ aan de Amstel blijven floreren. 

WAT HEBBEN WIJ GEREALISEERD IN 2018
De vernieuwing en verduurzaming van het monumentale dak van Carré stond centraal. Een intensief project, waarvoor in 2018 gezamenlijk succesvol is gezocht naar partners om de benodigde 1,7 miljoen euro bij elkaar te brengen, zodat deze zomer 2019 een nieuw dak gerealiseerd kan worden. Ook aan theaterproducties heeft het fonds, dankzij garantstellingen en externe werving haar bijdrage geleverd. Zoals voor de producties in de reeks ‘Broadway in Carré’ en ‘Carré Cirque ’ waarmee het genre nouveau cirque haar plek in Carré verankert. Op het gebied van toegankelijkheid werden de eerste stappen gezet. Naast de verbetering van faciliteiten voor personen met een fysieke beperking wil Carré drempels verlagen op het gebied van taal, cultuur of in financiële zin zodat steeds meer mensen de magie van Carré kunnen ervaren. 
Wij geven u graag inzicht in de activiteiten van het Carré Fonds en bieden u via deze weg het jaarverslag 2018 aan.

WAT HEBBEN WIJ GEREALISEERD IN 2018
De vernieuwing en verduurzaming van het monumentale dak van Carré stond centraal. Een intensief project, waarvoor in 2018 gezamenlijk succesvol is gezocht naar partners om de benodigde 1,7 miljoen euro bij elkaar te brengen, zodat deze zomer 2019 een nieuw dak gerealiseerd kan worden. Ook aan theaterproducties heeft het fonds, dankzij garantstellingen en externe werving haar bijdrage geleverd. Zoals voor de producties in de reeks ‘Broadway in Carré’ en ‘Carré Cirque ’ waarmee het genre nouveau cirque haar plek in Carré verankert. Op het gebied van toegankelijkheid werden de eerste stappen gezet. Naast de verbetering van faciliteiten voor personen met een fysieke beperking wil Carré drempels verlagen op het gebied van taal, cultuur of in financiële zin zodat steeds meer mensen de magie van Carré kunnen ervaren.

Meer informatie over de activiteiten van het Carré Fonds leest u in het jaarverslag 2018.

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST
Ook de komende jaren staan nieuwe investeringen te wachten die Carré samen met het Carré Fonds wil realiseren. De renovatie van de Loge Foyer en kleedkamers zijn speerpunten waar het Fonds zich in 2019 voor inzet. Daarnaast liggen er grote kansen op het gebied van toegankelijkheid, zowel op het gebied van het monument als de programmering. Carré wil een theater voor iedereen zijn, en hoopt door aanpassingen aan haar gebouw en faciliteiten en investeringen in het toegankelijk maken van haar voorstellingen belemmeringen voor specifieke doelgroepen weg te nemen. Een ander belangrijk project op het gebied van theaterinnovatie is de aanschaf van nieuw theaterlicht. Carré ambieert om koploper in theatertechniek te zijn. Zo is er dankzij partners geïnvesteerd in een trekkenwand en een geluidsinstallatie die tot de beste van Europa behoort. Het theater streeft ernaar om ‘top of the bill’  te zijn om de beste performance te verzorgen, wat zij ook terug wil laten komen in haar lichtfaciliteiten.

DUURZAME RELATIES
Het Carré Fonds is altijd op zoek naar duurzame relaties met haar donateurs; zo ook dit jaar. We willen donateurs en andere relaties blijvend verliefd maken op de magie van Carré en zijn steeds op zoek naar nieuwe schenkers, om zo de club van betrokken ambassadeurs verder uit te breiden. Het is fantastisch dat we jaarlijks nieuwe donateurs mogen verwelkomen en veel van onze trouwe steunpilaren ervoor kiezen aan ons verbonden te blijven.

Graag bedanken wij alle donateurs van het Carré Fonds voor hun onnmisbare steun en betrokkenheid.
Geweldig dat wij op hen mogen rekenen!


Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2019

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018