Carré Fonds


Disclaimer

De inhoud van e-mail berichten en eventuele bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor de daarin geadresseerde(n). Zij kunnen gegevens met betrekking tot (een) derde(n) bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender direct op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

Het Carré Fonds hecht groot belang aan de kwaliteit van communicatie met haar relaties. Daarom zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Carré Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de weigering van inkomende of uitgaande berichten; Carré Fonds is niet verplicht de afzender van gefilterde of geïnfecteerde berichten te informeren over de weigering van het inkomende bericht; Carré Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een door of via het emailsysteem van Carré Fonds verzonden bericht dat een virus blijkt te bevatten.

Doneer aan het Carréfonds


Vul a.u.b. uw voornaam in.
Vul a.u.b. geldige tussenvoegsels in.
Vul a.u.b. niet in.
Vul a.u.b. uw achternaam in.
Vul a.u.b. een geldig e-mailadres in.
Vul a.u.b. een geldig bedrag in.


Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré Fondsdocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2018

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2016