Carré Fonds


Giftvoordelen donateurs

Voordelen voor u als donateur

Dankzij de Geefwet zijn giften aan Carré Fonds aftrekbaar van de belasting. Dit betekent dat uw gift u minder dan de helft kost. Het Carré Fonds is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Giften c.q. schenkingen aan het Carré Fonds zijn aftrekbaar en vanwege de ANBI status is hier bovenop nog sprake van een extra voordeel op de inkomsten-belasting, afhankelijk van de hoogte van uw schenking en of het een particuliere of zakelijke gift betreft. Hieronder treft u de voorwaarden.

Direct uw persoonlijke belastingvoordeel berekenen? Vul dan kosteloos de rekenmodule in.
  • Particulieren mogen hun periodieke gift (een gelijke gift gedurende 5 jaar, vastgelegd in een onderhandse overeenkomst of notariële akte) met een multiplier van 25% verhogen en vervolgens volledig aftrekken in Box 1. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan particuliere schenkingen van € 5.000 per jaar. Indien u meer dan
    € 5.000 per jaar schenkt, dan is ook de schenking boven € 5.000 nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Particulier

Oscar van Carré

Onstuimige Lippizaner

Moedige Volbloed

Trotse Fries

Première Vriend

Belastingtarief

42%
52%

42%

52%

42%

52%

42%

52%

42% 52%

U geeft Carré gedurende tenminste 5 jaar

 25.000

 25.000

 12.500

 12.500

 5.000

 5.000

 2.500

 2.500

 1.250  1.250
Multiplier 25%  26.250  26.250  13.750  13.750  6.250  6.250  3.125  3.125  1.562,50  1.562,50

U krijgt jaarlijks terug van de belasting

 11.025
 13.650

 5.775

 7.150

 2.625

 3.250

 1.312,50

 1.625

 656,25  812,50

Uw schenking kost u netto per jaar

 13.975

 11.350

  6.725

  5.350

  2.375

  1.750

  1.187,50

  875

 593,75  437,50

(De bovenstaande berekeningen dienen als voorbeeld en zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de wetgeving door de overheid en uw persoonlijke situatie.)

  • Voor Ondernemingen geldt dat een schenking aan het Carré Fonds, verhoogd met een multiplier van 50%  van de fiscale winst mag worden afgetrokken, hetgeen de Vennootschapsbelasting verlaagt. Deze verhoging  kent een maximum van € 2.500 per jaar. Een onderneming mag in totaal niet meer dan € 100.000 aftrekbaar schenken, en dit mag niet meer dan 50% van de winst zijn.

Onderneming

Oscar van Carré

Onstuimige Lippizaner

Moedige Volbloed

Trotse Fries

Première Vriend

VPB tarief

20%
25%

20%

25%

20%

25%

20%

25%

20% 25%

U geeft Carré gedurende tenminste 5 jaar

 25.000

 25.000

 12.500

 12.500

 5.000

 5.000

 2.500

 2.500

 1.250  1.250
Multiplier 50%  27.500  27.500  15.000  15.000  7.500  7.500  3.750  3.750  1.875  1.875

U krijgt jaarlijks terug van de belasting

 5.500
 6.875

 3.000

 3.750

 1.500

 1.875

 750

 937,50

 375  468,75

Uw schenking kost u netto per jaar

 19.500

 18.125

  9.500

  8.750

  3.500

  3.125

  1.750

  1.562,50

 875  781,25

(De bovenstaande berekeningen dienen als voorbeeld en zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de wetgeving door de overheid en uw persoonlijke situatie.)

Zowel de onderhandse overeenkomst als de notariële akte verzorgen wij voor u. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het toepassen van één van de mogelijkheden om het Carré Fonds te steunen is maatwerk. Wij informeren u graag. U kunt mailen of bellen met Harriëtte Loeffen of Thierry Jacobs van het Carré Fonds via 020 524 9420 / 424. Wij zijn u graag van dienst.

Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl of op www.anbi.nl.


Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2020

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018