Carré Fonds


Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Koninklijk Theater Carré (hierna: “Carré”) en het Carré Fonds respecteren de privacy van alle gebruikers van hun websites, klanten en relaties en zorgen gezamenlijk dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, geboortedatum, aankoopgegevens, giftinformatie en e-mailadres.

Doel van de gegevensverwerking
Carré en het Carré Fonds verzamelen gegevens van personen die bij Carré kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins diensten of producten van Carré afnemen, aan het Carré Fonds zijn verbonden, van bezoekers van de Carré en Carré Fonds websites en van abonnees van de Carré nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "klant(en)") voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de website, het callcenter, kassa en het bureau van het Carré Fonds verlopen.
 • Om klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de klant kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven).
 • Voor direct marketing activiteiten van Carré, in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over Carré, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de klant af te stemmen.
 • Om klanten te kunnen informeren over de mogelijkheden om bij te dragen aan de instandhouding en innovatie van het theater via het Carré Fonds en de nieuwe ontwikkelingen in het theater mede mogelijk gemaakt door het Carré Fonds onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.
 • Om de nieuwsbrief van Carré te kunnen toesturen aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld.
 • Om de gegevens te verstrekken aan de organisator of artiest van het evenement of de evenementen waarvoor de klant bij Carré kaarten heeft gekocht of reserveringen heeft geplaatst zodat de organisator de klant kan benaderen voor direct marketingdoeleinden van de organisator (dit alleen na toestemming van de klant).
 • Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).
 • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Carré van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mailings
Wanneer u bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvangt u van ons servicemails. Het betreft informatie rondom uw bezoek, bijvoorbeeld wijzigingen in aanvangstijd, annuleringen en informatie over bereikbaarheid. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

Wanneer u zich aanmeldt als donateur van het Carré Fonds, ontvangt u, behorend bij uw privileges, nieuwsbrieven over het Carré Fonds en voorverkoopinformatie. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u een afmeldlink onderaan de mail geboden via welke u ervoor kunt zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat Carré gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail.

Als u wilt dat Carré en het Carré Fonds in het geheel uw gegevens niet voor direct marketing activiteiten verwerken, kunt u een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt. Bovendien kunt u zich ook via de afmeldlink onderaan de e-mails afmelden.

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
Het beleid dat Carré hanteert omtrent cookies vindt u in ons cookie beleid.

Uw gegevens inzien of aanpassen
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, deze aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hieronder een overzicht van de verschillende opties:
-          U kunt uw NAW gegevens hier aanpassen.
-          Om aan te geven hoe u op de hoogte gehouden wilt worden door ons, kunt een email sturen naar service@carre.nl, met als onderwerp: “E-mailvoorkeuren”. U ontvangt van ons dan een mail retour met een link naar uw persoonlijke profiel, waar u uw voorkeuren kunt aangeven. U kunt uw voorkeuren ook aanpassen via de link onderaan elke mail die u van ons ontvangt.
-          U kunt zich te allen tijden afmelden voor e-mails, via de afmeldlink onderaan de e-mails.
-          Als u wilt dat Carré in het geheel uw gegevens niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kunt u een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen. Het adres vindt u onderaan deze pagina. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt
-          Indien u nog andere verzoeken heeft, kunt u zich eveneens richten tot de klantenservice. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina

Uw gegevens inzien of aanpassen

 • U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, deze aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hieronder een overzicht van de verschillende opties:
 • U kunt uw NAW gegevens hier aanpassen.
 • Om aan te geven hoe u op de hoogte gehouden wilt worden door ons, kunt een email sturen naar service@carre.nl, met als onderwerp: “E-mailvoorkeuren”. U ontvangt van ons dan een mail retour met een link naar uw persoonlijke profiel, waar u uw voorkeuren kunt aangeven. U kunt uw voorkeuren ook aanpassen via de link onderaan elke mail die u van ons ontvangt.
 • U kunt zich te allen tijden afmelden voor e-mails, via de afmeldlink onderaan de e-mails.
 • Als u wilt dat Carré in het geheel uw gegevens niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kunt u een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen. Het adres vindt u onderaan deze pagina. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt
 • Indien u nog andere verzoeken heeft, kunt u zich eveneens richten tot de klantenservice. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina

Bewaren gegevens
Carré en het Carré Fonds bewaren gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een klant gedurende drie jaar geen bezoek heeft gebracht aan Carré heeft of anderszins een product of dienst van Carré heeft afgenomen, worden persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Gegevens van klanten die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Carré te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging en derden
Carré en het Carré Fonds (en hun leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers. Voor uw gemak zijn op de websites www.carre.nl en www.carrefonds.nl hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Carré, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Contact klantenservice
Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over ons privacybeleid. U heeft daarnaast het recht Carré en het Carré Fonds te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via service@carre.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”:

Koninklijk Theater Carré
T.a.v. Front Office
Postbus 20202
1000 HE Amsterdam

Versie: 1 mei 2018Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2019

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018