Carré Fonds


Wie zijn we

Doel Carré Fonds
Het Carré Fonds heeft tot doel “het bevorderen van de instandhouding van Koninklijk Theater Carré, teneinde Koninklijk Theater Carré als naar huidige maatstaven voldoende geëquipeerd theater te kunnen laten functioneren en het gebouw als cultureel erfgoed in stand te houden.” Het Carré Fonds wil daartoe activiteiten in Carré bevorderen en ondersteunen, zoals het voorbereiden en ondersteunen van theaterproducties. Daarnaast wil het Fonds de betrokkenheid tussen het publiek en Carré vergroten.

De missie van het Carré Fonds

De missie van Carré Fonds is het toekomstbestendig maken van Koninklijk Theater Carré voor volgende generaties met een brede, hoogwaardige en toegankelijke programmering voor alle lagen van de bevolking, van jong tot oud. Het Carré Fonds ondersteunt Carré op drie thema’s: theaterinnovaties & monumentbehoud, talentontwikkeling en theaterproducties. Het fonds tracht haar doelen te bereiken onder meer door:

  • Het werven van fondsen en donaties;
  • Het financieel ondersteunen van voornoemd theater;
  • Het in stand houden en uitbreiden van een kring vrienden van voornoemd theater, het organiseren van activiteiten voor vrienden en sponsors en het regelmatig informeren van deze vrienden en sponsors;
  • Het organiseren van educatieve activiteiten alsmede activiteiten in het algemeen belang in voornoemd theater;
  • Al hetgeen dienstig zal en kan zijn aan de bovengenoemde doelstelling en missie.

Koninklijk Theater Carré is van oorsprong een circustheater, en een laagdrempelige locatie. Er wordt gestreefd naar het bereiken en binnenhalen van een zo breed mogelijk publiek; Carré is van en voor iedereen. Het Fonds ontwikkelt activiteiten en programma’s om het oude karakter van Carré te behouden voor volgende generaties.
Maak hier kennis met de betrokkenen bij de organisatie van het fonds.

Carré wil talentontwikkeling een impuls geven door een programma te bieden waar jong talent de ruimte en ondersteuning wordt geboden om zich binnen de context van Carré (verder) te ontwikkelen. Ook duurzaamheid is een actueel onderwerp dat bij Carré hoog op de agenda staat en waarvoor reeds een aantal initiatieven is geïmplementeerd en waarvoor samen verdere plannen worden ontwikkeld.

Hoe kunt u bijdragen?
Wilt u nog meer betekenis geven aan uw band met Carré? Dat kan, door een gift aan het Carré Fonds of u als donateur voor langere tijd aan te sluiten. Daarmee draagt u ertoe bij dat het Koninklijk Theater Carré ook in de toekomst een vernieuwend, verrassend en divers programma kan blijven bieden aan een talrijk en breed publiek. Als dank voor uw schenking krijgt u privileges en wordt u uitgenodigd voor bijzondere gelegenheden voor de club van betrokken Carré-liefhebbers.
Al 500 mensen gingen u voor en sloten zich aan als donateur. Doet u ook mee?


Persoonlijk contact?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harriëtte, Eline of Thierry.
M fonds@carre.nl / T 020 524 9420 / 424
Meer (contact)gegevens vindt u hier.

Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré Fonds (december 2016)Ivo Niehe vraagt 5 minuten van uw tijd voor het Carré FondsDocumenten


Bekijk hier de Carré Fonds brochure

Bekijk hier het Carré Fonds beleidsplan 2019

Bekijk hier het Carré Fonds jaarverslag 2018